Utbildningar

Tillsammans med kunder tar vi fram utbildningar. Oftast kvalificerade där presentationer är en viktig del. Utbildningarna levereras på våra kunders plattformar eller vår egen.

Utbildningarna kan streamas live eller spelas in och läggas på en plattform.

Vi har även utbildningar i våra lokaler som rymmer upp till 70 deltagare och 36 personer med skolsittning med konferensbord.

Green screen

Utbildningar som spelas in eller streamas live använder oftast våra green screen studior. Flera telepromptrar och skärmar underlättar för den som presenterar.

Digitala bakgrunder

När vi använder green screen kan vi fritt välja bakgrunder som förstärker budskap och profil. Presentationer fälls in bakom talaren och vi kan växla mellan olika vyer.

Samla teamet

Ofta är utbildningar ett teamarbete och lokalerna ger möjlighet till bra och trevligt samarbete.

Coaching

Genom att vi producerat över 2000 utbildningsfilmer och event kan vi ge råd. Det är t.ex. inledning, avslutning, tempo och presentationer.

Q&A

Frågor tas med fördel i anslutning till en presentation. Både inspelade och live streamade fungerar bra.  Till det har vi en green screen studio.

Framtidens teknik redan idag

I nära samarbete med kunder utvecklar vi tillsammans framtidens utbildningskoncept och hjälper till med tekniken bakom.