Management.

Lyckas med ditt förändringsarbete

70% av alla strategier sägs misslyckas beroende på bristande genomförande. För att lyckas med genomförandet krävs att organisationen förstår företagets strategi och vad som krävs av dem. Dessutom dubbelriktad kommunikation. Video gör att management kan nå ut till hela organisationen. Så kallade “town halls” är ett sätt att medarbetare får vara med i processen. Vi hjälper er utnyttja de nya digitala möjligheterna.

HÄLSA ANSTÄLLDA VÄLKOMNA

Accelera onboardingen

Video är det effektivaste sättet att accelerera onboarding processen.  Det första intrycket den anställde får är viktigt och ökar chansen att behålla rätt personer. Minskad startsträcka ökar produktiviteten. Låt oss visa hur man kan göra.

“Town halls” – nå ut till hela organisationen

“Town halls” är ett sätt för företagsledningen att nå ut med information till alla i företaget och låta anställda ställa frågor. Vi streamar den här typen av möten och ser till så frågor kan ställas. Streamen kan antingen bäddas in på er hemsida eller i vår lösning. Vi tar även ansvar för hela event. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att diskutera vidare.

Bättre internkommunikation med video

När anställda tänker på företagsledningen är det ofta en lite opersonlig och främmande värld. Video ger en möjlighet nå ut och visa ditt engagemang och vara lite mer personlig. Som en del i ett förändringsarbete kan det vara avgörande att kommunicera till hela organisationen och inte bara delar. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur det kan göras.

Digitaliseringen ger helt nya möjligheter att lyckas med ditt förändringsarbete

Ta vara på de nya möjligheterna genom att kontakta oss för en diskussion.

LÅT OSS KOMMA I KONTAKT!

Login