Digitala event

Digitala event kan ersätta fysiska. Fördelarna är bland annat att kunna nå ut till fler och spara reskostnader. Kraven på digitala event har ökat när det gäller kraven på bild och ljud och vi ligger i framkant. Eftersom vi har flera avancerade green-screen studior kan vi skapa engagerande och professionella event.  Vi kan kan hjälpa till med hela projektet, från marknadsföring till webblösning och sändning.

Vi har streamat event med upp till 5000 deltagare.