Textremsa på svenska – vi har lösningen

Ö

kad tillgänglighet genom undertexter (även kallat texremsa) på svenska kommer att bli allt vanligare och i många fall till och med ett krav. Vi har därför arbetat på att hitta en smidig lösning för detta och har nu tagit fram en som bygger på AI och maskininlärning.

Alla offentliga aktörer omfattas av det så kallade webbdirektivet som är ett EU-direktiv. Det syftar till ökad tillgänglighet för alla användare och bland annat alla myndigheter omfattas.

Enligt direktivet krav ska all inspelad video ha undertexter. Det gäller allt material som publiceras från och med 23 september 2020.

Det finns även rekommendationer om bra ljudkvalitet.

Vår bedömning är att även privata aktörer har mycket goda skäl att redan nu börja med textremsor även om det ännu inte är ett lagkrav.

Det finns flera skäl varför det är viktigt:

  • 85% på Facebook sätter aldrig på ljudet. Många föredrar video utan ljud
  • Sökmotorer kan indexera och hitta med undertexter
  • 18% har hörselnedsättningar
  • Fler tittar längre med text än utan enligt Hubspot
  • Ökad förståelse med undertexter

AI & Machine Learning för textning

Vi har därför tagit fram en semi-automatisk lösning om använder sig av AI och maskininlärning från Google. Vi har en server med ett program som arbetar mot Google Web Speech. Vi tar på sekunder fram en första version av filmen med textremsa. Texten är dessutom rätt  placerad tidsmässigt. Därefter går vi in och justerar fel manuellt. Vår uppskattning är att det är ca 75-80% rätt på svenska från början.

Vår uppfattning är att det nu inte finns någon anledning att inte börja erbjuda undertexter.

Vi kommer nu även börja titta på maskinöversättningar mellan språk. Keep posted!

Kontakta oss om du vill veta mer.

Har du videor på svenska så är det en verkligt god idé med undertexter.

Att lägga till det gör att fler som är intresserade av din content verkligen kan ta del av det.

Login